بهشید تجارت کیا

شرکت بازرگانی بهشید تجارت کیا با تجربه ای گران که حاصل قریب به بیست سال فعالیت مداوم در حوزه بازرگانی بین­الملل، امور گمرکی ( و مسائل حقوقی ، مالی گمرکی ) ، دانش و تخصص را رکن اساسی خود قرارداده است.

با در نظر گرفتن شرایط جدید تجارت بین المللی و شفاف سازی اسناد اداری و تجاری و برخوداری از دانش و تخصص روزآمد در سامانه های جدید دولت الکترونیک و اطلاع از آخرین تغییرات قواعد و قوانین داخلی و بین­المللی در حوزه بازرگانی و امور گمرکی که فرصت هر گونه خطا را از فعالان اقتصادی می گیرد و مسیر بازگشت را با چالش جدی مواجه می کند در زمینه مشاوره و ایجاد کریدورهای مطمئن جهت صدور و ورود کالا اعلام آمادگی نموده و با طراحی بستری مناسب رافع مشکلات شرکت های تولیدی ، صنعتی و بازرگانی بوده تا شرکت های متبوع را از لحاظ زمان، هزینه و نیروی انسانی که فاکتورهای مهم در راه تجلی اهداف مدیریتی ایشان می باشد را یاری نماید.

فعالیت های ما

مکاتبات بازرگانی بین المللی

مشاوره بازرگانی بین المللی

مشاوره امور گمرکی

ترخیص گمرکی کالاهای وارداتی و صادراتی

مهارت ما

واردات
90%
صادرات
90%
مشاوره
90%

مهارت ما

آموزش
مشاوره
صادرات
واردات
Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6

بهشید تجارت کیا ارائه کننده برترین  راه کار های تجارت